Macierzyństwo

Macierzyństwo kojarzy się z ciepłem matki, troskliwością, częstym i radosnym uśmiechem. Dobrym słowem i umiejętnością pocieszenia w każdej sytuacji. Dotykiem jej rąk, które każdego ranka i wieczoru błogosławiły. To matczyne serce dobre dla wszystkich bez wyjątku, które nigdy nie przestało kochać i zawsze umiało przebaczać.